Members

Last update  2017/04/28

(Stuffs)

Professor: Eiichiro FUKUSAKI

Associate Professor:  Shuichi Shinma

Assistant Professor: Sastia Prama PUTRI

Secretary: Beni OKUNO

Secretary: Keiko Nishijima

Postdoctoral Researcher: Walter Alvarez Laviña

Postgraduate Researcher: Ayako TOMIO

Postgraduate Researcher: Masahiro FURUNO

Postgraduate Researcher: Izumi KOIDE

Postgraduate Researcher: Kyoko HASHIMOTO

Postgraduate Researcher: Hitomi YADORI

Invited Professor: Takeshi BAMBA

Invited Associate Professor: Yoshihiro IZUMI

Invited Associate Professor: Yasumune Nakayama

Invited Researcher: Hiroshi TSUGAWA (RIKEN Center for Sustainable Resource Science)

Invited Researcher: Yukako YAMANAKA


(Students)

D8: (Autumn batch): Hiroko TSUTSUMI,

D6: Miho SAKAI

D5: (Autumn batch): Kazuki SHIGA

D3(Autumn batch): Masatomo TAKAHASHI

D3(English course): Phan Nguyen Thuy An

D3: Teruko MATSUO, Risa HARADA, Yutaka KONYA, Takahiro Ogawa

D2: Atsuki MURATA

D1(Autumn batch): Makoto IMURA

D1(English course): Artnice Mega FathimaAnjaritha Aulia Rizky Parijadi

D1: Yosuke NAKANOHidetoshi TERADA

M2(English course): Adinda Darwati Kadar (DDProgram), Adinda Putri Wisman, Sivamoke Dissook

M2: Naoto Ohnishi, Saki Sumikura, Emi Takeo, Moyu Taniguchi, katsuaki Nitta, Yutaro Yasuda

M2(Double degree program): Kana YAMAMOTO

M1(English course): SAFIRA LATIFA ERLANGGA PUTRI(Safira)RATTANABURI PITCHAPA (Ploy)NUSANTARA PUTRA FILEMON JALU(Jalu)

M1: Tomoya IRIFUNE, Yosuke ENOMOTO, Seitaro Ohtsu, Akiko KAMICHIKA, Kaoru KISHIMOTO, Yuji HayashiSana Subhan Memon SAKURAI, Shoya ARAKWA

B4 Yasushi UMAKOSHI, Hiroshi KAWASAKI, Kohei MIYOSHI, Ayana MURAKAMI, Tomoyuki YAMANA, Daisuke WATAI

B3(G30CBCMP English course) Arisa Sato