Members2020/03/13


(Stuffs)
Professor: Eiichiro FUKUSAKI
Associate Professor: Shuichi Shinma
Assistant Professor: Sastia Prama PUTRI
Cross Appointment Professor: Takako Inui (Suntory Beer Ltd)
Cross Appointment Professor Eriko Takano (University of Manchester)
Secretary: Miyoko Kamiya
Postgraduate Researcher: Masahiro FURUNO
Postgraduate Researcher: Izumi KOIDE
Postgraduate Researcher: Hitomi YADORI
Postgraduate Researcher: Kana KUSUNOKI
Invited Professor: Nobuo TANAKA (Emeritus Professor of Kyoto Institute of Technology)
Invited Professor: Takeshi BAMBA (Kyushu University)
Invited Associate Professor: Yoshihiro IZUMI (Kyushu University)
Invited Researcher: Hiroshi TSUGAWA (RIKEN Center for Sustainable Resource Science)

(Students)
D3: (Autumn batch): Hiroko TSUTSUMI
D3: Atsuki MURATA
D3: Hidetoshi TERADA
D3(Autumn batch): Miwa SATO
D3 (English course): Adinda Darwati Kadar,
D3 (English course):Adinda Putri Wisman,
D3 (English course):Sivamoke Dissook
D2: Emi Takeo
D2: Moyu Taniguchi
D2: Katsuaki Nitta
D2(English course): SAFIRA LATIFA ERLAN GGA PUTRI(Safira)
D2(English course): RATTANABURI PITCHAPA (Ploy)
D1:Shoya ARAKWA
D1(English course): Malikul Ikram
D1(English course): Dahlan Hadi Akbar
D1(English course) Fitri Amalia
D1(English course) Rahmwati Della
M2 Yasushi UMAKOSHI
M2 Kohei MIYOSHI
M2 Tomoyuki YAMANA
M2 Daisuke WATAI
M2 Soichiro IKUTA
M2(DDP) Arisa SATO,
M2(English course)Abu Hanifah
M2(DDP(Eng))Iman Marvin Nathanael
M1 Yukina OTO
M1 Yosuke NAMBU
M1 Makiho MINAMI
M1 Kana YAMAMOTO (Mana)
M1 Kohei YOSHIKAWA
B4 Yuta AOKI
B4 Ryo UEKI
B4 Yuka KITANI
B4 Takahiro SENDA
B4 Yayoi TOKI
B4 Reo MIZUNO
B3 SHIMAMOTO Naoki
B3 TAKEGAMI Tetsushi
B3 TAMAKI Kotaro
B3 NAKAI Keiji
B3 HAYASHI Daiki
B3 MORI Asuka